This store requires javascript to be enabled for some features to work correctly.

いろんなシンデレラの本 発行年1845「The Home Treasury CINDERELLA OR THE LITTLE GLASS SLIPPER」(収蔵本より)

Những cuốn sách Lọ Lem được xuất bản ở 1845... Lọ Lem quê nhà và đôi giày thủy tinh nhỏ xíu.

Trên bìa sách Lọ Lem, hoặc đôi giày thủy tinh nhỏ (được xuất bản 1845)

Độ cao:

Bộ sưu tập Cinderella (1845)

Nhà xuất bản bởi Joseph cundall vào tuổi của tàu gần gần 20ph.

Joseph cundal, nhà xuất bản

Công ty phân phối Charles bạch tạng, báo chí Chiswick

Ngày phát hành 1845

Chưa xác định giá

Như một trong những kho báu gia đình được xuất bản cho trẻ em từ thời xa 25, Cinderella, họ chỉ là đôi giày thủy tinh nhỏ.

 

Cuốn s ách của ông cundall chỉ được giới hạn trong những bức họa xinh đẹp, và đã ủy nhiệm các nghệ sĩ xuất sắc vào lúc đó cung cấp công việc cho họ.

 

Bây giờ ở Anh, là một trong những s ách trẻ em thiết kế tốt nhất trong lịch sử xuất bản, nó được đánh giá cao.Màu sắc của các hình vẽ trong cuốn sách này được vẽ bằng tay.)

 

Tháng Mười Một, bạt

Sách của Cinderella (từ bộ s ưu tập) tấm bìa da ở 1845.

Mở bìa sách ra

Sách của Cinderella (từ bộ s ưu tập) 1845 bức họa của Cinderella đang đứng trước lò sưởi.
Sách của Cinderella (từ bộ s ưu tập) bìa ở 1845.
Sách của Cinderella (từ bộ s ưu tập) 1845 họa sĩ 2Lọ Lem với tóc của cô em gái bị buộc.
Sách của Cinderella (từ bộ s ưu tập) nằm sau trang bìa, 1845.

Leave a comment