This store requires javascript to be enabled for some features to work correctly.

自宅プロポーズのすすめ

Có ổn với các đề xuất công cộng không? Nếu hai người khóc và khóc. Cũng đề nghị "đề xuất nhà".

Mặc dù nó rất quan trọng đối với đề xuất, có một yếu tố diễn ra đối với nhau. Đây là một trong những câu hỏi thường gặp, sự riêng tư có thể được bảo mật vững chắc

 

Nếu hai người nhìn vào bộ phim và khóc, điều quan trọng là bảo đảm quyền riêng tư "Chan thích hợp".

 

Ngay cả khi bạn có kế hoạch đề xuất một đề xuất khác ngoài "Nhà", vui lòng kiểm tra nơi chọn "Bạn có thể bảo mật quyền riêng tư không?" Tôi đã gặp một video về một "nhà đề xuất". Rất nhiều quái và người phụ nữ đã được di chuyển bởi vì đó là một "ngôi nhà" yếu đuối.

Video này sẽ "hoàn toàn im lặng" trên đường. Hai người đang ngồi trên ghế sofa và xem TV cho đến 4 phút đầu tiên của video. Bất kỳ sự kiện nào không xảy ra. Vì "sóng radio là xấu và màn hình dừng lại?" Càng không xảy ra, càng có nhiều thời gian không xảy ra. Xin vui lòng xem video này trong bốn phút.

 

Đó là "thức ăn nhanh" ok, nhưng đừng ngay lập tức cho nó sớm hơn "4 phút"!

Tôi là ngôi nhà của Joe. "Ảnh của những kỷ niệm đã dành cùng với hai người" · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Tôi đang bình luận.

 

Nó đang thu hút sự chú ý đến 4 phút. Bởi vì tôi đã được di chuyển bởi tất cả cơ thể của mình trong một cảm xúc, tôi đã được Caroline di chuyển với tất cả tâm trí của mình, bởi vì đó là một "ngôi nhà" không có. Tôi thư giãn và đến "bụng". Nếu đó là một nơi mà bạn phải mặc quần áo "trong" trái tim "... nó không thể là một sự bảo vệ như vậy.

 

Trong đề xuất công cộng, đó là một ý tưởng tốt để có một người dân xung quanh, tại thời điểm đó, "Da" sẽ cảm thấy tươi mới. Nó giống như "giấc ngủ nông". Đó là một trải nghiệm cảm động sâu sắc mà sự riêng tư được bảo đảm vững chắc.

 

"Đám cưới" là để cho tất cả mọi người. Nhưng "Đề xuất" là "hai người" Joe và hai đề xuất của Caroline. Không có "bạn sẽ cưới tôi chứ?" Ngoài ra không có "có".

 

Vì Joe và Caroline cũng cảm thấy trong "tất cả cơ thể" mà "" được sinh ra, nó không còn cần thiết nữa tại thời điểm này. (Ngay cả khi bạn nói đó là một lời hứa, nó cũng rất ấn tượng, tôi đã quên quá nhiều)

 

※ Có một lý do cho bốn phút đầu tiên của video này, nhưng có một lý do cho "âm thanh" để trân trọng bản quyền của "Âm nhạc của những kỷ niệm".

 

Nếu bạn đang khóc trong phim, bạn không bị sốt, và nên bạn sẽ khóc chắc chắn. Điểm thành công là "sản xuất bất ngờ". Nếu bạn đang chuẩn bị vững chắc, "nhà" thư giãn từ tận đáy tâm và là nơi tốt nhất mà bạn có thể tạo ra hai thời gian di chuyển sâu mà không được chăm sóc người khác. "Thời gian sự kiện" để ra ngoài là "Đề xuất sau bán hàng", "Thức ăn tưởng niệm" cũng là