This store requires javascript to be enabled for some features to work correctly.

sinh

Khi nào thì... đó là một vấn đề lớn.

 

Dù nghĩ t ới điều đó, tôi không thể nói đây là một ngày tốt đẹp, tôi muốn chọn ngày tốt nhất trong đời.

 

Nhưng vì công việc, khó quyết định lắm.

 

Đó là một ngày bình thường, nhưng nó đã trở thành một ngày đặc biệt, một ngày kỷ niệm.

 

Vào mỗi ngày bận rộn, bạn có thể quyết định "một ngày hai" mà không thay đổi lịch trình.

 

Ngày mà đáp ứng đủ kiểu điều kiện là "dự án sinh nhật"

 

Có một lợi ích khác trong việc cầu hôn.Đi thăm chúc mừng sinh nhật và đặt một ngày để "Propise" là thời gian ngạc nhiên lớn nhất.Sau đó, năm tới hay ba mươi năm sau, nó sẽ là một ngày đề xuất có thể được ghi nhớ.