This store requires javascript to be enabled for some features to work correctly.

Sasaki-sama 2005/06/28 "Vẫn còn cho đến lễ cưới, nhưng đó là một thỏa thuận tuyệt vời, vì vậy tôi đang cho nó một cái nữa."

Cảm ơn sự hỗ trợ của bạn. Đó là Sasaki.

 

Nó đã muộn, nhưng tôi đã nhận được sản phẩm vào cuối tuần trước (^ _ ^) v Cảm ơn bạn rất nhiều cho đôi giày thủy tinh đẹp.

 

Etching cũng đẹp và tôi thích nó.

 

Vẫn còn cho đến lễ cưới, nhưng đó là một thỏa thuận tuyệt vời, vì vậy tôi đang cho nó một trang trí.

 

Tôi đang mong đợi để sử dụng nó một cách nhanh chóng (^ ^♪

Cho thậtCảm ơn rât nhiều.

Cảm ơn bạn một lần nữa nếu bạn có một mối quan hệ.

Cảm ơn bạn rất nhiều Sasaki. Như bạn đã yêu cầu những bức ảnh trên web, thực tế của thực tế là quan tâm nhất, nhưng tôi đang mong chờ nó. Đã sẵn sàng! Bạn có thể trang trí nó. (^ ^) / Cảm ơn bạn. Đây là. Nó là tốt.