This store requires javascript to be enabled for some features to work correctly.

Mr. Kobayashi dê ta là'tôi muốn dùng đôi giày thủy tinh'cho đám cưới tôi đã tìm chúng từ m ùa hè năm ngoái, và cuối cùng tôi đã mua chúng hôm nay.

Tôi vừa nhận được nó.Tôi muốn dùng giày thủy tinh ở đám cưới. tôi đã tìm chúng từ m ùa hè năm ngoái. tôi đã mua chúng hôm nay. tôi rất hạnh phúc. tôi cảm thấy buồn vì tôi đã làm tốt.

 

Cám ơn rất nhiều vì những tác phẩm tuyệt vời.Tôi đang mong chờ đám cưới m ùa xuân.

Anh Kobayashi đã ghi là chuẩn.Người ta nói mẹ s ẽ làm một cái đệm cho chúng ta để sửa cái nhẫn.Anh kể tôi nghe sau, nhưng tôi có hơi bất cẩn.Nhờ chất liệu của đôi giày thủy tinh, ký ức của gia đình được dệt ra.