This store requires javascript to be enabled for some features to work correctly.

Ông Yamaguchi Trẻ Trẻ không đầu tư / 04 "Tôi rất biết ơn khi tìm thấy trang chủ của ông conf đầu bếp và mua giầy kính đẹp đẽ như vậy☆Tôi đang làm đây.

Giày thuỷ tinh bay trơn tru!

 

Nó rất đơn giản, nhưng rất dễ thương, đẹp hơn tôi nghĩ.

 

Với ngày cưới và tên viết tắt của chúng tôi, chúng tôi đang mong đợi sự bắt đầu chính thức của đám cưới ngay khi chúng tôi nghĩ rằng không có hai điều tương tự trên thế giới.

 

Lúc đầu, khi tôi suy nghĩ về việc làm gì đối với Piro, tự nhiên tôi cảm thấy không tốt cho ai lại thích Disney mang giày thủy tinh... cho dù tôi cũng ngạc nhiên vì ý tưởng của mình.

 

Nhưng bạn có bán giày thủy tinh không? và bạn có thể mua những đôi giày đẹp như thế. Tôi thực s ự đánh giá cao nó.☆Tôi đang làm đây.

 

Đây có thể là số phận tôi muốn trang trí nó tốt trước buổi lễ, điều đã làm mọi người ngạc nhiên vào ngày hôm đó.Cảm ơn rất nhiều!

Ông Yamaguchi rất tử tế.Cảm ơn rất nhiều.Tuy nhiên, cô đã tìm thấy một thư viện tập hợp.Đôi khi t ôi không tìm thấy nó trên trang web tìm kiếm.) hơn nữa, tôi m ới là người nhận được một email tốt như vậy. Cám ơn.Tôi nghĩ số phận phải tồn tại.Tôi tin vào điều đó và tôi làm điều đó.Cảm ơn rất nhiều.Gây Gây Gây Gây Gây Gây Gây Gây Gây Gây Gây Gây Gây Gây Gây Gây Gây Gây Gây Gây Gây Gây Gây Gây Gây Gây cấp cấp cấp cấp cấp cấp hơi hơi hơi hơi hơi hơi hơi hơi cấp cấp cấp cấp cấp cấp cấp hơi hơi hơi hơi hơi hơi hơi hơi hơi hơi cấp cấp cấp cấp cấp cấp cấp cấp cấp cấp cấp cấp cấp cấp cấp cấp cấp cấp cấp cấp cấp cấp cấp cấp cấp cấp cấp cấp cấp cấp cấp cấp cấp cấp cấp cấp cấp cấp cấp cấp cấp cấp cấp cấp cấp cấp cấp cấp cấp cấp cấp cấp cấp cấp cấp cấp cấp cấp cấp cấp cấp cấp cấp cấp cấp cấp cấp cấp cấp cấp cấp cấp cấp cấp cấp cấp cấp cấp cấp cấp cấp cấp cấp cấp cấp cấp 18, Gây Gây Gây Gây Gây Gây Gây Gây Gây Gây Gây Gây Gây Gây Gây Gây Gây Gây Gây tốt tốt tốt tốt tốt tốt tốt tốt tốt tốt tốt tốt tốt tốt tốt tốt tốt tốt tốt tốt tốt tốt tốt tốt tốt tốt tốt tốt tốt tốt tốt tốt tốt tốt tốt tốt 3; 183; 183; 183; 183; 183; 183; 183; 183; 183; 183; 183; 183; 183; 183; 183; 183; 183; 183;;;Và rồi... trí nhớ của chúng ta sẽ được dệt ra.)