This store requires javascript to be enabled for some features to work correctly.

お客様からの手紙 ガラスの靴のリングピロー なつき様

Một lá thư từ tỉnh Niigata, lễ kỷ niệm sinh nhật ngày 25 tháng 10 năm 2014! Giày thủy tinh giveaway

Tôi có thể đưa giày thủy tinh cho bạn bè của tôi một cách an toàn.
Ông dường như rất hạnh phúc, ông đã khóc với niềm vui!
Cảm ơn bạn đã email của bạn với giày thủy tinh đẹp và kết nối tốt. Nhờ anh, tôi đã có một sinh nhật hạnh phúc. Cảm ơn bạn rất nh