Quận Hyogo S. O-like Chữ từ ngày 2 tháng 3 năm 2014 Đề xuất Grand Thành công! Hộp bánh?

Ito.

 

Một ngày khác, cảm ơn bạn đã tạo ra một chiếc giày thủy tinh đẹp. Chúng tôi đã đề xuất thành công vào ngày 28 tháng 2 và nhận được OK.

 

Cô ấy cũng nhìn vào cái hộp và trông giống như một chiếc bánh và trở thành bất ngờ tốt nhất. Tôi đã được di chuyển và khóc. Trong Ito, tôi đã thực hiện một vấn đề với việc tạo một chiếc giày thủy tinh một lần nữa với phút cuối, và tôi xin lỗi vì sự bất tiện này. Tôi thực sự biết ơn bạn. Chúng tôi cũng xem xét hộp bảo tàng và bất ngờ thứ hai. Lúc đó, cảm ơn bạn. Lần này, cảm ơn bạn rất nhiều.