This store requires javascript to be enabled for some features to work correctly.

お客様からの手紙 ガラスの靴のリングピローをプレゼント ご令嬢に オレンジペコ様

Quận Nagano Orange Pec giống như 2015/01/17 Sản xuất giày thủy tinh cho đám cưới Con gái vào tháng tới

Comfort Cook Ito.

 

○. ○. Tôi đã nhận được nó ngày hôm qua.

 

Trong khi nhảy rương, trong hộp đã được mở từ từ, một đôi giày kính đẹp hơn là tưởng tượng

 

Tôi đã say với tầm nhìn từ tám, trong một thời gian. Tôi đã rất ấn tượng.

 

Tôi đang mong chờ những người trong đám cưới của tháng tới, và phản ứng của mọi người. Bạn chắc chắn sẽ rất quan trọng. Cảm ơn rât nhiều.

 

Gửi từ ipad ipad