This store requires javascript to be enabled for some features to work correctly.

お客様からの手紙 ガラスの靴のプロポーズ Y様

Thành phố Xiangchuan trưởng thành June 23, 205, Disneyland Cinderella Castle trước một đề nghị thành công!

Ông ITO hirsuto.

 

Tôi đã đặt hàng ngàn con vào cuối tháng Năm.Xin lỗi đã liên lạc muộn.

 

Trước hết, mặc dù chúng làm bằng giày thủy tinh, chúng đã được giao an toàn.Mặc dù có nhiều nơi không hợp lý, nhưng cảm ơn vì đã nhanh chóng xử lý.Cảm ơn rất nhiều.

 

Lần này, đó là vì mục đích làm giày thủy tinh. để cầu hôn cô ấy.Suy nghĩ về một đề nghị ấn tượng, ông đề xuất trước Lâu đài Cinderella ở Disneyland với đôi giày thủy tinh.Câu trả lời là có.

 

Thật tuyệt khi được gặp đôi giày thủy tinh này!Xin cho phép tôi dùng nó tại đám cưới!Cám ơn rất nhiều lần này!

Ông muốn nói gì với Tương Tây?