This store requires javascript to be enabled for some features to work correctly.

千葉県 Y.N様からのお手紙 2016年6月11日 「10000日」という誕生日

Một lá thư từ Y. N. Một lá thư từ ngày 11 tháng 6 năm 2016 "10000 ngày".

Chúng tôi bị mắc nợ.

 

Một ngày khác tôi đã đặt một chiếc giày thủy tinh trong đài tưởng niệm 10000 ngày n.

 

Cảm ơn bạn rất nhiều vì sự hỗ trợ của bạn theo thứ tự bận rộn.

 

Cảm ơn bạn rất nhiều vì sự bất ngờ thành công thứ sáu đến 6/5.

 

Cô cũng rất xúc động và rơi nước mắt !!

 

Tôi thực sự là một món quà kỷ niệm rất tốt, vì vậy tôi đã nhận được một e-mail cảm ơn !!

 

Tôi nghĩ rằng có thể có một cái gì đó để tham khảo nếu có một cái gì đó từ bây giờ, vì vậy cảm ơn bạn.

 

Cảm ơn bạn vì "giày thủy tinh" tốt nhất lần này !!

Y. N được gắn với kế hoạch bất ngờ để từ bỏ ngày 10000 từ khi sinh ra đến 10000 ngày.