This store requires javascript to be enabled for some features to work correctly.

お客様からの手紙 ガラスの靴のプロポーズ TK様

Tokyo Tỉnh T. bức Thư từ Ông K Năm 2016 7 tháng 19 ngày "giày Thủy tinh"Nghị!

7/19 Thoải Mái Nấu Hiromichi Khác

 

tôi đề xuất và có OK.Nó có vẻ như là ông đã rất hài lòng với những đôi giày thủy tinh.Tôi thực sự đánh giá cao nó.T. K

7/17 Thoải Mái Nấu Hiromichi Khác

 

tôi nhận được một ly rượu.Nó là hoàn hảo tay nghề.Chúng tôi rất biết ơn bạn đã làm cho nó thời gian.T. K

Khi chúng ta nhận được sự cho phép để xuất bản nó, chúng ta đã nói về nó.Người ta nói rằng nó đã quyết định"Nước"từ vô hạn"bạch".Các tin nhắn của"bạn tên"và"Sống, Yêu và Cười", nếu như nói chuyện trở nên"ánh sáng của sự kính giày".