This store requires javascript to be enabled for some features to work correctly.

東京都 SSさま 2017年10月3日 ガラスの靴「Dearest」プロポーズ大成功

Thư của S.S. Tokyo Metropolitan on October 3, 2007, Giầy thủy tinh "thân yêu" đề xuất là một thành công lớn!

7:30, October 3, 207

 

Ông ITO.

 

Tôi luôn cảm kích sự quan tâm.

Cảm ơn vì đôi giày kính đẹp ngày hôm trước.Tôi cầu hôn cô ấy bằng đôi giày thủy tinh.

Hóa ra là một thành công lớn!

Trong những ký ức quan trọng với cô ấy, đôi giày thủy tinh đẹp xuất hiện hai lần.Nhờ công việc chăm chỉ của anh lto

Cảm ơn rất nhiều.

 

Ở Nagoya.

 

Tôi cũng muốn gặp ông ITO vào lúc đó!

 

Cảm ơn rất nhiều.

 

Thư của ông SS, Tokyo Metropolitan.

Chúc mừng, ông SS.Có lẽ tôi có một số phận khó tin với ông SS.Tôi chưa gặp bao giờ.Chỉ là, ba năm trước, một người được định trước trong một buổi lễ.Trong ba năm qua, cuộc sống đã tiến lên phía trước vì số phận phi thường này, tôi có sự giúp đỡ rất nhiều.Tiêu đề