This store requires javascript to be enabled for some features to work correctly.

Ông Muramura, 2006/01/30 "Tôi rất ấn tượng với sản phẩm tôi tưởng tượng phù hợp (hoặc nhiều hơn). "

Chào buổi tối Tôi đã liên lạc quá muộn, nhưng sản phẩm đã đến.☆ 

 

Tôi đã được di chuyển bởi những gì tôi tưởng tượng. Cảm ơn bạn rất nh

 

Dường như có thể tạo ra những kỷ niệm tốt.♪Sau đám cưới, tôi trang trí ngôi nhà mới của tôi và trân trọng nó. Xin vui lòng tiếp tục làm cho một sản phẩm tuyệt vời như vậy.

Ông Muramura, cảm ơn ông rất nhiều. Tôi luôn luôn lo lắng (sâu bên trong tôi, tôi có sự tự tin). Nếu bạn gửi email cho tôi theo cách này, tôi nới lỏng nó trong khi cảm ơn bạn, tôi rất hạnh phúc! Nó được trộn lẫn với nhau. Cảm ơn bạn rất nh