This store requires javascript to be enabled for some features to work correctly.

Mr. Otsuka 20004/ 00 "trước khi tới công ty, anh ta vẫn còn hứng khởi nhìn thấy nó mọi lúc!"

Tôi là Otsuka.Hôm nay tôi nhận được giày thủy tinh.Đáng yêu quá.

 

Mặc dù đó là trước khi tôi đến công ty, tôi bị thúc ép phải nhìn suốt!

Cảm ơn rất nhiều.

Cảm ơn, ông Otsuka.Cảnh quay trước khi tôi đến công ty đã xuất hiện.Nói thật với tôi ấn tượng như thế này... đôi khi tôi nghĩ chúng tôi rất vui khi được bao quanh bởi những vị khách thích hợp như vậy.Qua đôi giày thủy tinh, một thời đại mới đã bắt đầuRồi chúng ta sẽ dệt nên những ký ức mới.