This store requires javascript to be enabled for some features to work correctly.

お客様からの手紙 ガラスの靴のプレゼント H様

Ông Kanagawa H đã tặng bà một món quà vào ngày 15 tháng 6 năm 2016

Tôi đã đặt nó tháng trước. Đã muộn, nhưng cảm ơn bạn đã sản xuất sản phẩm của bạn.

 

Tôi đã cho cô ấy một món quà, và cô ấy rất hạnh phúc. Phản ứng diễn ra suôn sẻ và việc vận chuyển hàng hóa cũng rất hữu ích. Cảm ơn bạn rất nhiều và có cơ hội trong tương

Ông H từ tỉnh Kanagawa (cảm ơn bạn đã cho phép của bạn)